reklama - zainteresowany?

Jednostki języka w systemie i w mowie - Septem


ebook
Autor: red. Andrzej Charciarek, Henryk Fontański, Jolanta Lubocha-Kruglik
ISBN: 978-8-3801-2490-5
stron: 200, Format: ebook
Data wydania: 2016-02-03
Księgarnia: Septem

Cena książki: 20,76 zł (poprzednio: 24,42 zł)
Oszczędzasz: 15% (-3,66 zł)

Dodaj do koszyka

Tagi: Języki obce

Wyzwaniem teoretycznym i praktycznym dla językoznawców jest opis funkcjonowania języka w warunkach komunikacji międzykulturowej – w tym wypadku polsko-rosyjskiej – w której dużą rolę, obok językowych różnic systemowych, odgrywa specyficzny uzus stosowania środków językowych właściwy danej nacji, odzwierciedlający specyficzny językowy obraz świata i obraz ten kształtujący.

W artykułach zgromadzonych w prezentowanym zbiorze analizowane są i opisywane jednostki języka – głównie rosyjskiego i polskiego – różnych poziomów: morfologicznego, leksykalno-frazeologicznego i składniowego, zarówno w ich potencjach systemowych, jak i w zastosowaniach komunikacyjnych.

W zbiorze znalazły się też teksty poświęcone współczesnym narzędziom i metodom badania języka, w szczególności językoznawstwu korpusowemu.

Dodaj do koszyka

Spis treści

Jednostki języka w systemie i w mowie eBook -- spis treści

Spis treści

 

Słowo wstępne (Redaktorzy) / 7

 

Елена И. Коряковцева

Nomina pertinentia в кругу экспрессивных окказионализмов с интернациональными аффиксами (на материале текстов российских и польских СМИ) / 9

 

Зденька Недомова

Тенденция к аналитизму на морфологическом уровне в современном русском языке / 18

 

Людмила Валова

Соотношение аспектуальной семантики и содержательной структуры текста / 28

 

Ольга Ю. Николенко

Актуализация сем при речевом варьировании слова (на материале терминов родства) / 38

 

Agnieszka Gasz

Polskie i rosyjskie czasowniki fizjologiczne związane z mechaniczną obróbką pokarmu / 48

 

Анжела Едличко

Прагматика гастрономических номинаций в контрастивном освещении / 60

 

Габриела Вильк

Школьные реалии в русском и польском молодежном жаргоне (на примере слов и выражений, обозначающих пространственные объекты) / 69

 

Мацей Вальчак

Лексико-семантические особенности частей речи с компонентом электр(о)- / elektr(o)- (русско-польское сопоставление) / 81

 

Katarzyna Dembska

Feminativa w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (na przykładzie wybranych nazw zawodowych) / 93

 

Марцин Трендович

Изпользование элементов корпусного анализа в концептуальных исследованиях / 105

 

Jaśmina Puchała

Znaczenia pragmatyczne w tekście audiowizualnym / 116

 

Паулина Пелех

Целеустановки в кинодиалоге/ 125

 

Anna Paszkowska-Wilk

„Kierunek — wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja!” — czyli o przekładzie filmu Seksmisja na język rosyjski / 135

 

Izabela Nowak

Funkcja pragmatyczna orędzia noworocznego prezydenta (na materiale tekstów wystąpień Prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej) / 145

 

Ewa Kapela

Językowe środki wartościowania w wywiadach z politykami / 157

 

Анета Банашек-Шаповалова

Прагматика семантических категорий в обсуждении конфликтной ситуации на вебфорумах / 168

 

Agnieszka Łazar

Podstawy współcześnie notowanych polskich nazwisk z sufiksami -ow/-ew, -iw/-yw, -ów (pochodnych od nazw wytworów rąk ludzkich) / 179

 

Rafał Marek

O słowiańskich zapożyczeniach w języku niemieckim / 191

Dodaj do koszyka

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2020 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.