reklama - zainteresowany?

Dietoterapia - Septem

Dietoterapia
ebook
Autor: Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska, Dominika Głąbska
ISBN: 978-8-3200-4838-4
stron: 462, Format: ebook
Data wydania: 2015-09-15
Księgarnia: Septem

Cena książki: 59,40 zł (poprzednio: 99,00 zł)
Oszczędzasz: 40% (-39,60 zł)

Dodaj do koszyka Dietoterapia

Tagi: Zdrowie i uroda

Nowoczesna publikacja dotycząca podstaw żywienia człowieka, a także żywienia w różnych schorzeniach z uwzględnieniem dietoprofilaktyki.

W książce uwzględniono aktualny stan wiedzy dotyczącej zapotrzebowania energetycznego, roli węglowodanów, białka, tłuszczów, witamin i mikroskładników w żywieniu człowieka oraz ich znaczenie w terapii chorób.
Omówiono również aktualnie rekomendowane zasady dietoterapii w takich schorzeniach, jak: otyłość, cukrzyca, dna moczanowa, choroby związane z rozwojem miażdżycy, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, kamice układu moczowego, niedokrwistość, celiakia, fenyloketonuria, alergie pokarmowe, choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa, zespół jelita drażliwego i przewlekłe zapalenie trzustki.
Publikacja będzie doskonałym źródłem praktycznej wiedzy z zakresu dietoterapii dla osób profesjonalnie zajmujących się dietetyką, studentów dietetyki i pielęgniarstwa oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Dodaj do koszyka Dietoterapia

 

Osoby które kupowały "Dietoterapia", wybierały także:

  • Dieta doktora Franka
  • Intrigo

Dodaj do koszyka Dietoterapia

Spis treści

Dietoterapia eBook -- spis treści

Autorzy V Przedmowa VII
1. Zapotrzebowanie energetyczne organizmu człowiekaEwa Lange

1.1. Zapasy energii w organizmie
1.2. Całkowite dobowe wydatki energetyczne organizmu
1.3. Bilans energii
1.4. Aktywność fizyczna
1.5. Obliczanie wartości wydatków energetycznych
1.6. Ustalanie zapotrzebowania na energię
Piśmiennictwo

2. WęglowodanyEwa Lange

2.1. Charakterystyka węglowodanów
2.2. Metabolizm węglowodanów
2.3. Znaczenie błonnika pokarmowego w żywieniu człowieka
2.3.1. Charakterystyka błonnika pokarmowego
2.3.2. Źródła błonnika pokarmowego w diecie
2.3.3. Właściwości prozdrowotne
2.3.4. Znaczenie błonnika pokarmowego w dietoprofilaktyce i dietoterapii zaparć 26 2.3.5. Znaczenie błonnika pokarmowego w uchyłkowatości jelita grubego
2.3.6. Znaczenie błonnika pokarmowego w rozwoju nowotworów jelita grubego 27 2.3.7. Znaczenie błonnika pokarmowego w rozwoju kamicy pęcherzyka żółciowego 28 2.3.8. Rola błonnika pokarmowego w rozwoju zaburzeń przemiany lipidowej oraz węglowodanowej w organizmie
2.3.9. Ograniczenia i przeciwwskazania do stosowania diety bogatoresztkowej
2.4. Indeks glikemiczny żywności i jego znaczenie w dietoprofilaktyce i dietoterapii
2.4.1. Definicja indeksu i ładunku glikemicznego
2.4.2. Znaczenie fizjologiczne produktów i posiłków o różnym indeksie glikemicznym
2.4.3. Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny produktów spożywczych
2.4.4. Czynniki wpływające na wartość indeksu glikemicznego produktów spożywczych
2.4.5. Znaczenie indeksu glikemicznego i ładunku glikemicznego diety dla zdrowia 37 Piśmiennictwo

3. BiałkoDominika Głąbska, Dariusz Włodarek

3.1. Budowa chemiczna białek
3.2. Podział i charakterystyka aminokwasów i białek
3.3. Metabolizm białka
3.4. Rola aminokwasów i białka w organizmie
3.5. Źródła pokarmowe białka
3.6. Konsekwencje niedostatecznego i nadmiernego spożycia białka
Piśmiennictwo

4. TłuszczeDominika Głąbska, Dariusz Włodarek

4.1. Budowa chemiczna tłuszczów
4.2. Podział i źródła kwasów tłuszczowych
4.3. Metabolizm tłuszczu
4.4. Rola tłuszczu w organizmie
4.5. Źródła pokarmowe tłuszczu
4.6. Konsekwencje niedostatecznego i nadmiernego spożycia tłuszczu
Piśmiennictwo

5. WitaminyDominika Głąbska, Dariusz Włodarek

5.1. Charakterystyka ogólna
5.2. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
5.2.1. Witamina A
5.2.2. Witamina D
5.2.3. Witamina E
5.2.4. Witamina K
5.3. Witaminy rozpuszczalne w wodzie
5.3.1. Witamina B1
5.3.2. Witamina B2
5.3.3. Witamina B3 (PP)
5.3.4. Witamina B5
5.3.5. Witamina B6
5.3.6. Witamina B8 (H)
5.3.7. Witamina B9
5.3.8. Witamina B12
5.3.9. Witamina C
5.3.10. Cholina
Piśmiennictwo

6. Składniki mineralneDominika Głąbska, Dariusz Włodarek

6.1. Charakterystyka ogólna
6.2. Wapń
6.3. Fosfor
6.4. Potas
6.5. Siarka
6.6. Sód
6.7. Chlor
6.8. Magnez
6.9. Żelazo
6.10. Fluor
6.11. Cynk
6.12. Miedź
6.13. Jod
6.14. Mangan
6.15. Selen
6.16. Chrom
Piśmiennictwo

7. Klasyfikacja dietDariusz Włodarek, Ewa Lange

7.1. Żywienie podstawowe
7.2. Charakterystyka diety łatwo strawnej
7.3. Dieta łatwo strawna o zmienionej konsystencji
7.3.1. Dieta płynna
7.3.2. Dieta płynna wzmocniona
7.3.3. Dieta papkowata
7.4. Charakterystyka diety bogatoresztkowej
Piśmiennictwo

8. Wybrane choroby przewodu pokarmowegoDariusz Włodarek

8.1. Choroba refluksowa przełyku
8.2. Choroba wrzodowa
8.3. Zespół jelita drażliwego (IBS)
8.3.1. Błonnik pokarmowy w terapii zespołu jelita drażliwego
8.3.2. Probiotyki
8.4. Przewlekłe zapalenie trzustki
8.4.1. Przewlekłe zapalenie trzustki a cukrzyca
8.5. Wybrane choroby wątroby
8.5.1. Funkcje wątroby
8.5.2. Żywienie w przewlekłych chorobach wątroby w okresie wyrównania
8.5.3. Postępowanie dietetyczne w wybranych chorobach wątroby i powikłaniach – zalecenia szczegółowe
Piśmiennictwo

9. Wybrane diety eliminacyjneEwa Lange

9.1. Dieta bezglutenowa – podstawa leczenia celiakii
9.1.1. Etiopatogeneza celiakii
9.1.2. Charakterystyka diety bezglutenowej
9.1.3. Wartość odżywcza produktów bezglutenowych
9.2. Dietoterapia alergii pokarmowych
9.2.1. Definicja i objawy alergii pokarmowej
9.2.2. Alergeny pokarmowe
9.2.3. Leczenie dietetyczne alergii pokarmowych
9.3. Dieta niskofenyloalaninowa stosowana w leczeniu fenyloketonurii
9.3.1. Etiopatogeneza i diagnostyka fenyloketonurii
9.3.2. Dietoterapia fenyloketonurii
9.3.3. Tolerancja na fenyloalaninę u osób chorych na fenyloketonurię
Piśmiennictwo

10. Dietoterapia i dietoprofilaktyka otyłościEwa Lange

10.1. Definicja i klasyfikacja otyłości
10.1.1. Ocena zawartości tkanki tłuszczowej w ciele
10.1.2. Prawidłowa i należna masa ciała
10.1.3. Otyłość metaboliczna
10.2. Epidemiologia otyłości
10.3. Etiologia otyłości
10.3.1. Czynniki genetyczne warunkujące powstawanie otyłości
10.3.2. Czynniki biologiczne i farmakologiczne warunkujące powstawanie otyłości
10.3.3. Czynniki środowiskowe warunkujące powstawanie otyłości
10.4. Znaczenie bilansu energetycznego i mechanizmów regulacji spożycia pożywienia w otyłości i redukcji masy ciała
10.5. Rezerwy energii w organizmie
10.6. Skutki zdrowotne otyłości
10.7. Cele leczenia otyłości
10.8. Metody leczenia otyłości
10.9. Dietoterapia otyłości
10.9.1. Diety niskoenergetyczne
10.9.2. Dieta bardzo niskoenergetyczna
10.9.3. Diety niekonwencjonalne
10.10. Aktywność fizyczna jako element wspomagania redukcji masy ciała
10.11. Inne metody leczenia otyłości
Piśmiennictwo

11. Dietoprofilaktyka i dietoterapia powikłań miażdżycyEwa Lange

11.1. Definicja procesu miażdżycowego i rozwój jego powikłań
11.2. Czynniki ryzyka rozwoju powikłań miażdżycy
11.3. Dieta o zmodyfikowanej zawartości kwasów tłuszczowych
11.3.1. Znaczenie nasyconych kwasów tłuszczowych
11.3.2. Znaczenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
11.3.3. Znaczenie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych
11.3.4. Znaczenie izomerów przestrzennych nienasyconych kwasów tłuszczowych
11.4. Znaczenie innych niż kwasy tłuszczowe składników diety w dietoprofilaktyce i dietoterapii powikłań miażdżycy
11.4.1. Sterole i stanole roślinne
11.4.2. Węglowodany i błonnik pokarmowy
11.4.3. Rodzaj białka w diecie
11.4.4. Naturalne antyoksydanty
11.5. Programy profilaktyki cholesterolowej
11.5.1. Zalecenia praktyczne w diecie o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych
Piśmiennictwo

12. CukrzycaDariusz Włodarek, Lucyna Kozłowska

12.1. Podział cukrzycy
12.1.1. Znaczenie zmniejszenia nadmiernej masy ciała w leczeniu cukrzycy
12.2. Podstawowe zasady terapii dietetycznej w cukrzycy
12.2.1. Zalecenia PTD dotyczące leczenia cukrzycy ciężarnych
12.3. Wymienniki węglowodanowe, białkowe i tłuszczowe
Piśmiennictwo

13. Hiperurykemia i dna moczanowaLucyna Kozłowska

13.1. Definicja i epidemiologia
13.2. Rola składników pokarmowych w terapii hiperurykemii i dny moczanowej
Piśmiennictwo

14. Nadciśnienie tętniczeLucyna Kozłowska

14.1. Definicja i klasyfikacja nadciśnienia tętniczego
14.2. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego
14.3. Terapia dietetyczna
14.3.1. Redukcja masy ciała
14.3.2. Ograniczenie spożycia sodu i zwiększenie spożycia potasu
14.3.3. Wpływ pozostałych składników diety na ciśnienie tętnicze krwi
14.4. Dieta DASH
Piśmiennictwo

15. Przewlekła choroba nerekLucyna Kozłowska

15.1. Przewlekła choroba nerek – okres leczenia zachowawczego
15.1.1. Definicja i klasyfikacja przewlekłej choroby nerek
15.1.2. Epidemiologia przewlekłej choroby nerek
15.1.3. Dietoterapia przewlekłej choroby nerek w okresie leczenia zachowawczego 357 15.1.4. System wymienników stosowany w dietoterapii przewlekłej choroby nerek
15.2. Przewlekła choroba nerek – okres leczenia nerkozastępczego (dializoterapia)
15.2.1. Epidemiologia schyłkowej niewydolności nerek
15.2.2. Zalecenia dietetyczne dla pacjentów dializowanych
15.3. Przewlekła choroba nerek – okres leczenia nerkozastępczego (przeszczepienie nerki)
15.3.1. Statystyki dotyczące przeszczepiania nerek w Polsce
15.3.2. Zaburzenia występujące u pacjentów po przeszczepieniu nerki
15.3.3. Zalecenia dotyczące wartości energetycznej diety i spożycia makroskładników pokarmowych
15.3.4. Zalecenia dotyczące spożycia składników mineralnych i witamin
Piśmiennictwo

16. Kamice układu moczowegoLucyna Kozłowska 410
16.1. Epidemiologia i etiologia kamic układu moczowego
16.2. Rodzaje kamic układu moczowego
16.3. Rozpoznanie rodzaju i przyczyn powstawania kamic układu moczowego
16.4. Rola składników pokarmowych w terapii kamicy układu moczowego
Piśmiennictwo

17. NiedokrwistośćDariusz Włodarek

17.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza
17.2. Niedokrwistość megaloblastyczna
Piśmiennictwo

Skorowidz

Dodaj do koszyka Dietoterapia

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2021 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.