reklama - zainteresowany?

Jak kochać dziecko - Septem

Jak kochać dziecko
ebook
Autor: Janusz Korczak
ISBN: 978-83-66719-06-4
stron: 185, Format: ebook
Data wydania: 2020-09-28
Księgarnia: Septem

Cena książki: 12,60 zł

Dodaj do koszyka Jak kochać dziecko

Tagi: Zdrowie i uroda | Życie rodzinne

Poradnik dla rodziców zawierający wiele cennych rad i informacji dotyczących zdrowia fizycznego i psychicznego oraz wychowywania dzieci w każdym wieku: od noworodka do nastolatka. Jego autor – Janusz Korczak – to nie tylko gruntownie wykształcony, mający ogromne doświadczenie i charyzmę lekarz, wychowawca i psycholog ale także oryginalny pisarz, uczony i poeta. Wybitny analityczny umysł odziany w skromność i prostotę.

Wiele myśli zawartych w tej książce (napisanej ponad 100 lat temu) mogłoby posłużyć za motto i wskazanie dla współczesnych nauczycieli, pedagogów, rodziców i ludzi w ogóle. Jest to książka z gatunku tych, które pomagają żyć. Jej treść zaskakuje różnorodnością, przenikliwością, oryginalnością i odwagą w poruszaniu trudnych tematów.

Książki Janusza Korczaka, w tym „Jak kochać dziecko”, są wciąż obecne w światowym obiegu informacji. Przetłumaczono je na wiele języków. Są stale wydawane i czytane na całym świecie.

Dodaj do koszyka Jak kochać dziecko

 

Osoby które kupowały "Jak kochać dziecko", wybierały także:

  • Dieta doktora Franka
  • Profilaktyka antyrakowa. Lekarz rodzinny
  • Gotowanie jest proste. Jak robić niezapomniane wrażenie na swoich gościach pysznymi potrawami?
  • Wegetarianizm w praktyce. Wszystko to, co powinieneś wiedzieć, aby żyć zdrowo i w zgodzie z naturą
  • Odchudzanie z pasją

Dodaj do koszyka Jak kochać dziecko

Spis treści

Jak kocha dziecko eBook -- spis treci

Od wydawcy
(1) Zachcam do mylenia i uwanego spostrzegania
(2) Dziecko nie jest twoje
(3) Dziecko wszechwiata
(4) Dziecko wyania si z przeszoci
(5) Niech bdzie szczliwe
(6) Mio macierzyska to ywio
(7) Niepokój o zdrowie dziecka
(8) Inaczej wychowywa naley dziecko adne, inaczej brzydkie
(9) Kade dziecko jest inne
(10) S noworodki dziedzicznie spokojne i s te dziedzicznie niespokojne
(11) Pacz dziecka
(12) Marzenie o lekarzu przyjacielu
(13) Wychowanie dziecka to nie mia zabawa
(14) Bywa, e matka widzi wicej ni lekarz
(15) Kanarek rzuci usk
(16) Dziecko moe paka z bardzo rónych powodów
(17) Lekarz te moe mie wtpliwoci co dziecku jest
(18) Kada matka moe karmi 
(19) Stary system lepszy
(20) Karmienie od czterech do pitnastu razy na dob
(21) Waga moe by nieomylnym doradc
(22) Niech dziecko samo wybiera co chce je
(23) Naukowe opinie o suplementach s czsto faszywe
(24) Chore dziecko trzeba obserwowa i dziaa rozwanie
(25) Kade niemowl ma inn psychik, charakter
(26) Dzieci bardzo rónie reaguj na badanie przez lekarza
(27) Dbajmy o dobre samopoczucie niemowlt
(28) My si z nim bawimy, ono studiuje
(29) Niemowl myli obrazami i dwikami
(30) Uniwersalny instynkt ssania
(31) Dziecko jest jak uczony w laboratorium
(32) Pocaunek, rozumnie dozowany, to cenny czynnik wychowawczy
(33) W dzieciach tkwi wielka energia
(34) Niecierpliwe oczekiwanie pierwszego wyrazu jest bdem
(35) Przypywy i odpywy umiejtnoci chodzenia i mówienia
(36) Mdre dzieci niekiedy dugo nie mówi
(37) Pomyki wychowawcze by musz
(38) Swoboda i wolno
(39) Nie trzeba dziecka za bardzo chroni
(40) Wydzieramy dziecko yciu
(41) Granice jego i mego prawa
(42) Roczniak wiejski ju yje
(43) Rado triumfu i szczcie samodzielnoci, opanowania, wadania
(44) Dziecko ni ju o dalekich podróach
(45) Wosy siwe, praca nie skoczona
(46) Przyjemno posiadania
(47) Co to?!
(48) Trzy wersje konfliktu
(49) Wszystko co osignite tresur, naciskiem, przemoc jest nietrwae, niepewne, zawodne
(50) Nie wszystko da si zmieni
(51) To bd, e wszystko co nie wybitne, zdaje si bezwartociowym
(52) Trudno postpowa inaczej ni przyjte w danej klasie, warstwie spoecznej
(53) Dziedziczno czy wychowanie?
(54) Wane nie w co, a jak wierzysz
(55) Tu si nie pracuje, a radonie dziaa
(56) Dziecko wybiera wasn drog
(57) Sknera moe wychowa rozrzutnika, bezbonik bogobojnego, tchórz bohatera
(58) Jeli nie nalegasz, posucha
(59) Wzrostowi dziecka towarzyszy zmiana jego proporcji
(60) Mae przeomy
(61) Krzywa rozwoju dziecka ma swe wiosny i jesienie
(62) Dziecko powinno je tyle, ile chce
(63) Dziecko nie unie na rozkaz
(64) Dziecko w dziedzinie uczu nas przewysza
(65) eby si nie mieli, trzeba powiedzie do ucha
(66) Dziecko wierzy w to, co mówi doroli
(67) Bez trudu odnajdziemy cechy dziecice w chorym, starcu, onierzu, winiu
(68) Dziecko nie rozumie przyszoci, nie kocha rodziców, nie przeczuwa ojczyzny, nie pojmuje Boga
(69) Dziecko yje tylko teraniejszoci
(70) Nikt nie zauway, ono dostrzego
(71) Dzieci bywaj wytrwae
(72) Nuda istnieje w wielu postaciach
(73) Zabawa
(74) Samotno dziecka daje lalce dusz
(75) Nauczyciel rzemios poyteczniejszy ni mistrz gimnastyki czy pianina
(76) S dzieci bierne, posuszne
(77) Dziecko w grupie
(78) Dziecko bdc niczym, pragnie by wszystkim
(79) Rywalizacja
(80) Nie lekcewamy uczu, de i ycze dziecka
(81) Dzieci zrazu wierz dorosym, ale potem wtpi
(82) Dla dziecka dorosy jest jak oswojone, dzikie zwierz
(83) Wikszo dzieci nie znosi, gdy bra je na kolana
(84) Dusza dziecka jest pena sprzecznoci, tak jak dusza dorosego
(85) Niewygodne pytania
(86) Dziecko roztrzsa tajemnice przedziwnej bajki ycia
(87) Zwierzta i roliny w oczach dzieci
(88) Rasy ludzkie, narody w oczach dziecka
(89) Gdzie ja byem, jak mnie nie byo na wiecie?
(90) Zawia hierarchia autorytetów
(91) Co robi anioy?
(92) Doroli kami
(93) Wypada, nie wypada
(94) Czy mdry by ten pan, który gramatyk wymyli?
(95) Bogactwo i zawioci jzyka
(96) W kuchni bajki s ciekawsze
(97) Bajka o bocianie obraa i gniewa dzieci
(98) Oburzaj si, gdy wystarcza zlekceway, pogardzaj, gdy naley wspóczu
(99) Dziewczynki i chopcy
(100) Dlaczego nie chc powiedzie, jak jest naprawd?
(101) Szkolne niezrównowaenie
(102) Dziecko potrzebuje zaufania, wskazówki, rady
(103) Dziecko pynie z prdem
(104) Nie ma supów granicznych midzy okresami ycia
(105) Trudnoci okresu dojrzewania s demonizowane
(106) Mgawica rozproszonych uczu
(107) Kryj si, ale kochaj
(108) Dojrzewanie
(109) Oszustwa dorosych rozszyfrowane
(110) Przeczucie mówi, e na loterii ycia i ono nie wygra
(111) Czsto dobro jest uznawana za gupot i niedostwo
(112) Marzenie jest programem ycia
(113) Jest chwila, gdy mona znów dziecko odzyska
(114) miech ma róne oblicza
(115) Jakie kompromisy s koniecznoci yciow, a jakich mona unikn?
(116) Kady rozdzia spoglda z wyrzutem, e porzucony, zanim si sta
 

Dodaj do koszyka Jak kochać dziecko

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.