reklama - zainteresowany?

Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu - Septem

Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu
ebook
Autor: Joanna Wajdenfeld
ISBN: 978-8-3790-0017-3
stron: 595, Format: ebook
Data wydania: 2013-03-20
Księgarnia: Septem

Cena książki: 18,56 zł (poprzednio: 24,75 zł)
Oszczędzasz: 25% (-6,19 zł)

Dodaj do koszyka Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu

Tagi: Zdrowie i uroda


Nie jest to podręcznik dający tylko gotowe przepisy na przeprowadzenie zajęć. To zbiór wiedzy na temat wpływu zajęć arteterapeutycznych, a w szczególności plastykoterapeutycznych i plastykostymulacyjnych, dający twórczą inspirację do własnej pracy.

Autorka przedstawia w tej książce swoje doświadczenia i pokazuje jak można połączyć je ze sobą i wykorzystywać plastykę do terapii i badań. Ukazuje jak sztuka może stać się prostym narzędziem o ogromnych możliwościach, wcale niekoniecznie w rękach artystów.

Plastykostymulacja przedstawiona w książce nie ma nic wspólnego z edukacją plastyczną. Nie jest zadaniem zajęć plastykoterapeutycznych ani plastykostymulacyjnych zmienić podopiecznego w wielkiego artystę, ani nawet nauczyć go jakiś specyficznych technik plastycznych, ale pokazać mu jak może się rozwijać i wychodzić poza własne możliwości i ograniczenia oraz bawić się sztuką plastyczną i korzystać z niej dla poprawy własnego życia.

Joanna Wajdenfeld - psycholog, plastyk i terapeuta zajęciowy, ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizację z Psychologii Twórczości oraz Socjoterapii i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Posiada certyfikat Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dyplom Terapeuty Zajęciowego i Instruktora Rekreacji Ruchowej. Pracuje w Wyższej Szkole Nauk Społecznych „Pedagogium” i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Jest autorką książki „Kreatywna plastykostymulacja w rozwoju dziecka” oraz wielu publikacji, w tym:
„Warsztaty plastyczne dla studentów pedagogiki i resocjalizacji”,
„Wpływ oddziaływań poznawczych na twórczość dzieci w wieku szkolnym”,
„Arteterapia, jako forma leczenia i wspierania rozwoju. Wybrane aspekty plastykoterapii i choreoterapii”,
„Porównanie w badaniach neuroobrazowania pracy mózgu po oddziaływaniach plastykoterapeutycznych”.

Dodaj do koszyka Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu

 

Osoby które kupowały "Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu", wybierały także:

  • Dieta doktora Franka
  • Profilaktyka antyrakowa. Lekarz rodzinny
  • Wizaż i stylizacja ślubna
  • Gotowanie jest proste. Jak robić niezapomniane wrażenie na swoich gościach pysznymi potrawami?
  • Wegetarianizm w praktyce. Wszystko to, co powinieneś wiedzieć, aby żyć zdrowo i w zgodzie z naturą

Dodaj do koszyka Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu

Spis treści

Kreatywna plastykostymulacja w wietle twrczego funkcjonowania umysu eBook -- spis treci

Wprowadzenie
Rozdzia I
Kreatywno czyli twórczo przez mae „t”
1. Jak moemy rozumie twórczo
2.Twórczo w rónym ujciu teoretycznym
3. Twórcze, czyli kreatywne mylenie
3.1. Metody twórczego mylenia
3.1.1. Sze kapeluszy Edwarda de Bono
3.1.2. Burza mózgów
3.1.3. Metoda SCAMPER
3.1.4. Synektyka
3.1.5. Analiza morfologiczna
3.1.6. Morfologia Funkcjonalna
3.1.7. Gra ze sowami
3.1.8. Metoda Polaya
4. Twórczo dzieci
5. rodowisko szkolne i czynniki majce wpyw na twórczo w szkole
Rozdzia II
Sztuka
1. Historia pojcia sztuka
2. Funkcje sztuki kulturze i pracy pedagogicznej
Rozdzia III
Arteterapia i artestymulacja
1. Czym jest arteterapia i artestymulacja?
2. Historia arteterapii
3. Funkcje i oddziaywanie
4. Formy
4.1. Muzykoterapia
4.2. Choreoterapia
4.3. Biblioterapia, bajkoterapia
4.4. Plastykoterpia (terapia za pomoc sztuk plastycznych)
4.5. Teatroterapia, dramatoterapia, psychodrama
4.6. Estetoterapia
4.7. Silwoterapia
4.8. Talasoterapia
4.9. Ludoterapia, zabawoterapia
4.10. Chromoterapia – terapia barw
5. Arteterapia punktu widzenia psychologii i pedagogiki
6. Wykorzystanie arteterapii w szpitalach i orodkach psychiatrycznych
Rozdzia IV
Plastykoterapia i plastykostymulacja
1. Czym plastykoterapia i plastykostymulacja róni si od edukacyjnych zaj plastycznych?
2. Plastykoterapia i plastykostymulacja w rónych zastosowaniach
2.1. Plastykostymulacja w rozwoju dziecka
2.2. Plastykoterapia w rewalidacji
2.3. Plastykoterapia w oddziaywaniach psychiatrycznych
3. Metody stosowane w plastykostymulacji i plastykoterapii
3.1. Metody indywidualne
3.1.1. Praca indywidualna z dziemi
3.1.2. Terapia indywidualna w rewalidacji
3.2. Metody grupowe
3.2.1. Praca w grupie z dziemi
3.2.2. Terapia grupowa w rewalidacji
4. Zasady pracy z podopiecznym
4.1. Ogólne zasady pracy z podopiecznym
4.2. Ogólne zasady heurystyczne
4.3. Jak skutecznie ksztaci uczniów ku twórczoci?
4.4. Jak skutecznie zabija twórczo na lekcjach i zajciach artystycznych i nie tylko?
Rozdzia V
Techniki stosowane w plastykostymulacji
1. Techniki rysunkowe
1.1 Przykadowe techniki rysunkowe
1.2. Specyficzne techniki rysunkowe w plastykoterapii i plastykostymulacji
2. Techniki graficzne
2.1. Specyficzne techniki graficzne w plastykoterapii i plastykostymulacji
3. Techniki malarskie
3.1. Specyficzne techniki malarskie w plastykoterapii i plastykostymulacji
4. Techniki przestrzenne
4.1. Lepienie
4.2. Rzeba
4.3. Papieroplastyka
5. Techniki mieszane - Collage
5.1. Collage w plastykostymulacji i plastykoterapii
6. Niekonwencjonalne techniki plastyczne w plastykostymulacji i plastykoterapii
Rozdzia VI
Plastykostymulacja wiczenia
1. wiczenia integracyjne
2. wiczenia z wykorzystaniem technik rysunkowych
3. wiczenia wykorzystujce malarstwo
4. Formy przestrzenne w wiczeniach -lepienie
5. Papieroplastyka
6. wiczenia wykorzystujce techniki mieszane
6. Materiay naturalne
Rozdzia VII
Biologiczne i neuropsychologiczne uwarunkowania twórczoci
1. Ogólna budowa i funkcje mózgu
2. Komórki nerwowe
3. Istota biaa mózgu – drogi neuronalne
4. Istota szara mózgu - kora mózgowa
4.1. Funkcjonalna struktura kory mózgowej
4.2. Topograficzna struktura kory mózgowej
4.3. Paty mózgowe i ich funkcje
4.3.1. Paty czoowe
4.3.2. Paty potyliczne
4.3.3. Paty ciemieniowe
4.3.4. Paty skroniowe
5. Ukad limbiczny
6. Najstarsze czci funkcjonalne mózgu
6.1. Wzgórze
6.2. Jdra podstawne
7. Funkcje OUN w badaniach
7.1. Badania porównawcze podstawy twórczego mylenia
7.2. Badania pamici
7.3. Badania uwagi
Rozdzia VIII
Metody bada neuropsychologicznych
1. Schemat badawczy
2. Badania MRI i fMRI
Rozdzia IX
Badania twórczoci, arteterapii artestymulacji i plastykostymulacji
1. Badania twórczoci
2. Badania arteterapii
3. Badania plastykostymulacji
3.1. Odbiór sztuki, a twórczo
3.2. Plastykoterapia, a twórczo u osób starszych
4. Badania neuropsychologiczne plastykostymulacji, arteterapii i sztuki
4.1. Badania aktywnoci neuronalnej u osób z zaburzeniami, uprawiajcych sztuk
4.2. Odbiór pikna
4.3. Badania odbioru sztuki po treningu plastykostymulacyjnym
5. Badania neuropsychologiczne twórczoci
Podsumowanie
Bibliografia
Recenzja pracy
Recenzja ksiki

Dodaj do koszyka Kreatywna plastykostymulacja w świetle twórczego funkcjonowania umysłu

Code, Publish & WebDesing by CATALIST.com.pl(c) 2005-2022 CATALIST agencja interaktywna, znaki firmowe należą do wydawnictwa Helion S.A.